January 7, 2020

Carola – Bred Dina Vida Vingar Lyrics

By Azlyrics

Bred dina vida vingar
O Jesus, över mig
Och låt mig stilla vila
I ve och väl hos dig
Bli du min ro, min starkhet
Min visdom och mitt råd
Och låt mig alla dagar
Få leva av din nåd

Förlåt mig alla synder
Mig rena i ditt blod
Giv mig ett heligt sinne
En vilja ny och god
Tag i din vård och hägnad
Oss alla, stora, små
Och låt i frid oss åter
Till nattens vila gå!