Tag: Gu Seon Caimbeul

February 7, 2020

Capercaillie – Coisich, A Ruin Lyrics

Coisich, a rùin, hù il oro Cum do ghealdadh rium, o hi ibh o Beir soraidh bhuam, hù il oro Dha na Hearadh, boch orainn o Beir soraidh bhuam, hù il oro Dha na Hearadh, o hi ibh o Gu Seon Caimbeul, hù il oro Donn mo leannan, boch orainn o Gu Seon Caimbeul, hù il oro Donn mo leannan, o hi ibh o Sealgair […]