Tag: Wu Li-m

February 2, 2020

Kjell Hoglund – Domens Dag Lyrics

Trodde du att du skulle gå fri Från det onda som du har gjort Anser du kanske att brottet ska preskriberas? Det som göms i snö Kommer upp i tö Det kan gå långsamt eller fort Men förr eller senare måste det konfronteras Konsekvensen kommer som en rekyl Det är en obeveklig lag Och det är detta som brukar kallas domens dag Newtons tredje rörelselag […]